top of page

Câu lạc bộ cổ động viên

“Một chai rượu chứa đựng nhiều triết lý hơn tất cả những cuốn sách trên thế giới” - Louis Pasteur.

// CÂU LẠC BỘ HỖ TRỢ //

Câu lạc bộ ủng hộ vườn nho Kusaka

・Tôi muốn sở hữu một “nhà máy rượu” như thế nào

·Tầm nhìn tương lai

・Nội dung của Câu lạc bộ Cổ động viên

YSK_0826%20reduced_edited.jpg
kusaka-logo2.png

Câu lạc bộ ủng hộ vườn nho Kusaka

送信ありがとうございました

bottom of page